Spisak prijavljenih izlagača

AKADEMSKA KNJIGA (Srbija)

Štand 38

Objavljuje kapitalna naučna djela srpskih i drugih autora iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, ali i djela dobitnika Nobelove nagrade. Izdanja „Akademske knjige“ nagrađena su brojnim srpskim nagradama.

www.akademskaknjiga.com

ALMANAH (Crna Gora)

Štand 7

Udruženje „Almanah“ bavi se proučavanjem, prezentacijom i zaštitom kulturno-istorijske baštine Bošnjaka/Muslimana u Crnoj Gori. „Almanah“ objavljuje studije i lijepu književnost, kao i istoimenu periodičnu publikaciju.

www.alamanah.co.me

ARTO (Crna Gora)

Štand 36

Arto je knjižara starih i polovnih knjiga, jedina takve vrste u Podgorici.

www.facebook.com/Knjizara-Arto-458625107645660

BESA (ITALIJA)

Štand 17 i 19

Izdavačka kuća koja je fokusirana na literature Istočne Evrope. Posebno u svojim edicijama tretira književnosti Balkana, a značajno mjesto u tim edicijama zauzimaju knjige crnogorskih autora.

www.besaeditrice.it

BUYBOOK (Bosna i Hercegovina)

Štand 27

Djelatnosti preduzeća „Buybook“ su knjižarstvo i izdavaštvo. U okviru izdavačke djelatnosti ovo preduzeće objavljuje knjige iz raznih oblasti. Osim toga, preduzeće je zastupnik za programe Pearson i Hueber za tržište BiH.

www.buybook.ba

CID (Crna Gora)

Štand 33 i 34

Izdavača kuća CID više od decenije objavljuje djela klasične svjetske književnosti i studije iz raznih oblasti društvenoga djelovanja. CID-ove edicije prepoznate su po tretmanu crnogorske prošlosti.

CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI (Crna Gora)

Štand 14 i 15

Izdavačka djelatnost CANU odlikuje se naučnim i stručnim studijama, kritičkim izdanjima književnih djela, kao i periodičnim publikacijama koje prate redovne aktivnosti akademika i njihovih saradnika.

CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE (Crna Gora)

Štand 41

Izdavačka djelatnost CNP bogata je dramskim tekstovima i monografijama o istoriji teatra.

www.cnp.me

CRNOGORSKO DRUŠTVO NEZAVISNIH KNJIŽEVNIKA (Crna Gora)

Štand 24

Osnovano je 1990. godine. U okviru svojij biblioteka i edicija objavila je više desetina romana, knjiga pripovjedaka, pjesničkih knjiga, drama, esejističkih knjiga, antologija i izbora savremene crnogorske književnosti.

www.okf-cetinje.org/category/cdnk-izdavastvo/

DAF (Hrvatska)

Štand 22, 23 i 25

Izdavačka kuća DAF osnovana je 2000. godine. Objavljuje knjige iz područja političkih teorija, savremene likovne umjetnosti, isto tako teatra, glazbe i filma, književnosti koja se naslanja na anarhističke ideje.

www.daf.hr

FAKULTET ZA CRNOGORSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (Crna Gora)

Štand 18 i 20

FCJK je mlada visokoškolska ustanova koja je 2014. godine nastala transformacijom Instituta za crnogorski jezik i književnost. Fakultet je naslijedio bogati izdavački sektor Instituta i nastavio produkciju periodične publikacije i knjiga koje čine edicije: „Montenegrina“, „Patrimonium“, „Njegoš“, „Lexicographia“, „Ars Poetica“ i „Linguistica“.

www.fcjk.me

FONDACIJA „SVETI PETAR CETINJSKI“ (Crna Gora)

Štand 45

Fondacija je osnovana 1999. godine s ciljevima očuvanja crnogorskoga kulturnog nasljeđa i unaprjeđenja stvaralačkih sloboda. U okviru izdavčke djelatnosti objavljuje posebne publikacije iz domena crnogorske istorije i umjetnosti.

www.svetipetarcetinjski.me

FRAKTURA (Hrvatska)

Štand 22, 23 i 25

Izdavačku kuću Fraktura osnovali su 2002. godine Sibila i Seid Serdarević. Fraktura objavljuje beletristiku i publicistiku hrvatskih i svjetskih, prije svega evropskih autora. Objavljuje i savremene mlade autore, ali i savremene klasike, kao i nove prijevode ili neprevedene knjige velikana svjetske književnosti.

www.fraktura.hr

GEOPOETIKA (Srbija)

Štand 37

Izdavačko preduzeće, osnovano 1993. godine. Izdanja Geopoetike nagrađena su brojnim književnim priznanjima. Objavila je stotine knjiga iz oblasti belestristike, istorije, teorije umjetnosti, muzike, arheologije, psihologije i drugih.

www.geopoetika.com

GLIGORIJE DIJAK (Crna Gora)

Štand 1

Izdavačka kuća „Gligorije Dijak“ objavljuje publikacije iz oblasti lijepe književnosti, turističke monografije i vodiče, i časopis za ljubitelje prirode.

www.gligorijedijak.com

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI (Hrvatska)

Štand 22, 23 i 25

HAZU je osnovana daleke 1861. godine i jedan je od najvećih izdavača naučne literature u Republici Hrvatskoj. Godišnje objavio oko 100 naslova različitih publikacija, serijskih ili monografskih.

www.hazu.hr

HRVATSKA SVEUČILIŠNA NAKLADA (Hrvatska)

Štand 22, 23 i 25

Preduzeće u vlasništvu Sveučilišta u Zagrebu. Osnovano s temeljnim ciljem da bude izdavački servis svih hrvatskih sveučilišta, naučnih, obrazovnih i kulturnih institucija te pojedinaca u Republici Hrvatskoj. U dvadeset četiri godine rada objavljene su stotine knjiga.

www.hsn.hr

INSTITUT YUNUS EMRE

Štand 8

Institut Yunus Emre koji djeluje u okviru Ambasade Republike Turske u Podgorici, počeo je s radom 1. septembra 2014. godine i za dvije godine organizovao brojne kulturno-umjetničke programe i nastavu turskoga jezika.

ISTARSKI OGRANAK DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA (Hrvatska)

Štand 22, 23 i 25

Ogranak DHK okuplja oko 60 članova, a objavio je oko 80 brojeva časopisa Nova istra i isto toliko monografskih publikacija. Ogranak je organizator Pulskih dana eseja.

www.dhk-pula.hr

ISTROSBOOKS (Velika Britanija)

Štand 16

Izdavačka kuća iz Londona koja objavljuje djela autora sa prostora Balkana prevedena na engleski jezik. U svojim edicijama objavila je djela crnogorskih književnika Andreja Nikolaidisa i Ognjena Spahića.

www.istrosbooks.com

IZDANJA ANTIBARBARUS (Hrvatska)

Štand 22, 23 i 25

Izdanja Antibarbarus je izdavačka kuća iz Zagreba, čiji je izdavački profil uglavnom fokusiran na djela iz društvenih i humanističkih nauka, te umjetnost, interdisciplinarne radove, a povremeno i književnost.

www.antibarbarus.hr

JESENSKI I TURK (Hrvatska)

Štand 22, 23 i 25

Naklada Jesenski i Turk osnovana je 1997. godine. Kroz više od 600 objavljenih naslova obuhvaćena su kapitalna djela društvenih i humanističkih nauka, aktuelna i klasična djela iz područja popularne nauke te vrijedna esejistika, publicistika i književna djela.

www.jesenski-turk.hr

JUMEDIA MONT (Crna Gora)

Štand 12 i 13

Privredno društvo registrovano za djelatnost štampe novina. Objavljuje dnevnu novinu „Dan“ a raspolaže i bibliotekama posebnih izdanja.

www.dan.co.me

JURČIĆ (Hrvatska)

Štand 22, 23 i 25

Naklada Jurčić d.o.o. osnovana je 1996. i temeljna joj je djelatnost izdavaštvo. Do sada je štampala stotinjak naslova iz područja književnosti, filozofije, politike i đečije literature u deset biblioteka.

www.naklada-jurcic.hr

KNJIŽARA „KARVER“ (Crna Gora)

Štand 26

Knjižara “Karver” osnovana je 2005. godine u Podgorici, i za kratko vrijeme postala nezaobilazno mjesto crnogorske kulture. U okviru izdavačke djelatnosti objavljuje izdanja iz oblasti savremene crnogorske književne produkcije, koje prevodi na svjetske jezike.

www.karver.org

MALI PRINC (Srbija)

Štand 3

Preduzeće sa knjižarskom i izdavačkom djelatnošću.

MATICA CRNOGORSKA (Crna Gora)

Štand 28

Matica crnogorska je osnovana 1993. godine. Ciljevi Matice su očuvanje i razvoj kulturnoga identiteta crnogorskoga naroda i naroda koji žive u Crnoj Gori. Bavi se raznovrsnim kulturnim djelatnostima, u čemu značajno mjesto zauzima izdavanje knjiga i časopisa.

www.maticacrnogorska.me

MATICA HRVATSKA (Hrvatska)

Štand 22, 23 i 25

Matica hrvatska utemeljena je 1842. godine sa svrhom afirmacije nacionalnoga i kulturnog identiteta u područjima umjetničkoga, naučnog i duhovnog stvaralaštva. Jedan je od najvećih i najvažnijih izdavača knjiga i časopisa u Hrvatskoj.

www.matica.hr

MEANDARMEDIA (Hrvatska)

Štand 30

Izdavačka kuća „Meandarmedia“ osnovana je 2005. godine, kao druga faza istoimenoga projekta utemeljenog 1992. godine. Produkcijom je obuhvatila djela iz savremene književnosti i književne tradicije, teorije, kritike i esejistike, likovne umjetnosti, teatra, filma i drugih oblasti.

www.meandar.hr

MOZAIK KNJIGA (Hrvatska)

Štand 22, 23 i 25

Izdavačka kuća osnovana 1991. godine kao dio grupe Mladinska knjiga iz Ljubljane. Objavljuje i djela iz oblasti đečije književnosti a autori Sanja Pilić, Julijana Matanović, Miro Gavran i drugi hrvatski autori za izdanja objavljena u Mozaiku knjiga primili su brojne nagrade.

www.mozaik-knjiga.hr

MUZEJI I GALERIJE PODGORICE (Crna Gora)

Štand 41

Javna ustanova „Muzeji i galerije“ Podgorice u okviru svoje izdavačke djelatnosti publikuje izdanja iz oblasti likovne umjetnosti, arheologije, istorije i drugih.

www.podgorica.me/muzeji-i-galerije

NACIONALNA BIBLIOTEKA „ĐURĐE CRNOJEVIĆ“ (Crna Gora)

Štand 9 i 10

Nacionalna biblioteka "Đurđe Crnojević" ima bogatu izdavačku produkciju, koja je podijeljena na šest zasebnih edicija: ediciju fototipskih izdanja, posebnih izdanja, bibliografija, bio-bibliografija, serijskih publikacija i kataloga.

www.cnb.me

NAKLADA „MATE“ (BiH)

Štand 35

Izdavačka kuća, osnovana prije više od 20 godina. Objavljuje stručnu i naučnu literaturu iz oblasti ekonomije, marketinga, menadžmenta, finansija, računovodstva, bankarstva i odnosa s javnošću.

www.naklada-mate.ba

NARODNA BIBLIOTEKA „RADOSAV LJUMOVIĆ“ (Crna Gora)

Štand 41

NB „Radosav Ljumović“ pored svojih osnovnih djelatnosti bavi se i objavljivanjem knjiga iz oblasti lijepe književnosti, kulturne istorije, te stručne i naučne literature.

www.nbp.me

NARODNA KNJIGA (Crna Gora)

Štand 39

Izdavačka kuća koja je osnovana 2002. godine. Objavljuje knjige domaćih i svjetskih klasika. Narodna knjiga posebno je posvećena školskoj lektiri i objavljivanju sabranih djela pojedinih klasika.

www.narodna-knjiga.me

NAŠA DJECA (Hrvatska)

Štand 22, 23 i 25

Izdavačka kuća iz Zagreba brine se o potrebama najmlađih ćitalaca od 1948. godine. Vodeći izdavač slikovnica.

www.nasa-djeca.hr

NOVA KNJIGA (Crna Gora)

Štand 11

Izdavačko preduzeće „Nova knjiga“ osnovano je prije deceniju a pored izdavačke djelatnosti obavlja i knjižarsku. Objavljuje djela domaće i stranih književnosti.

www.novaknjiga.com

NOVA POBJEDA (Crna Gora)

Štand 31 i 32

Preduzeće Nova Pobjeda osnovano je prije nekoliko godina a njegovo ime oslanja se na dugu istoriju izdavačkoga preduzeća Pobjeda.

OCEANMORE (Hrvatska)

Štand 22, 23 i 25

Renomirana je hrvatska izdavačka kuća koja 15 godina postavlja svjetske standarde na domaćoj literarnoj sceni. OceanMore ističe se prijevodom svjetskih bestselera, ali se velika pažnja poklanja i uspješnim domaćim autorima.

www.oceanmore.hr

OTVORENI KULTURNI FORUM (Crna Gora)

Štand 24

Otvoreni kulturni forum osnovan je 2001. godine. Osim objavljivanja ogromnog broja izdanja, OKF je ponovo pokrenuo crnogorski časopis za književnost „Ars“. Prioriteti OKF-a su oživljavanje kulturnoga života na Cetinju i inteziviranje kulturne saradnje među piscima, izdavačima, redakcijama glasila s prostora Balkana.

www.okf-cetinje.org

PARTIZANSKA KNJIGA (Srbija)

Štand 46

Nezavisna izdavačka kuća koju su osnovali Vladimir Arsenić i Srđan Srdić. objavljuje prozu i poeziju srpskih, regionalnih i svjetskih autora.

www.partizanskaknjiga.com

PČELICA-JUING (Crna Gora)

Štand 4 i 5

Preduzeće „Juing“ bavi se distribucijom izdanja literature za đecu, izdavačke kuće „Pčelica“ iz Čačka. Osim toga, u okviru svoje izdavačke djelatnosti objavljuje takođe domaću i stranu literaturu za najmlađe, predškolske i školske uzraste.

PUBLIK PRAKTIKUM (Crna Gora)

Štand 40

Preduzeće PAN-GRAF koje je između ostalih u Crnoj Gori zastupa i izdavačku kuću Publik praktikum.

www.pangraf.com/

SANDORF (Hrvatska)

Štand 22, 23 i 25

Sandorf je osnovan 2007. godine i otada djeluje kao izdavač i kao književna agencija za zastupanje pisaca iz regije u inostranstvu. Objavljuje hrvatske autore i prijevode važnih evropskih publicističkih ostvarenja. Prva je profesionalna književna agencija u Hrvatskoj.

www.sandorf.hr

SLUŽBENI LIST CRNE GORE

Štand 42

Službeni list osnovan je 1945. godine, sa sjedištem u Podgorici. Te godine objavljen je prvi broj Službenoga lista Republike Crne Gore na Cetinju. Ustanova ima bogatu izdavačku djelatnost.

www.sluzbenilist.me

SUPERKNJIŽARA (Hrvatska)

Štand 22, 23 i 25

Superknjižara je osnovana 2001. s ciljem poboljšanja stanja na internetskome tržištu prodaje i distribucije knjiga. Sastoji se od dva osnovna dijela: online knjižare preko koje je moguće naručivati knjige, filmove i stripove, te fizičkih knjižara u Zagrebu i Rijeci. Veliki dio poslovanja online prodavnice čini i superantikvarijat.com. Osoblje Superknjižare na 3. internacionalnom sajmu knjiga izlažu publikacije hrvatske reprezentacije izdavača.

www.superknjizara.hr

TIM PRESS (Hrvatska)

Štand 22, 23 i 25

TIM press je objavio šezdesetak naslova stručne literature namijenjenih pravnicima, ekonomistima te sindikalnim i poslodavačkim udruženjima, ali i naslove sociološko-politološke tematike te istoriografska djela hrvatskih autora.

www.tim-press.hr

UNIVERSITY PRESS (BiH)

Štand 43 i 44

IKD „University Press“ je specijalizovani izdavač akademske literature, a objavljuje i monografske i serijske publikacije na južnoslovenskim jezicima.

UNIVERZITET CRNE GORE (Crna Gora)

Štand 21

UCG je autonomna ustanova koja sprovodi proces visokoga obrazovanja. U okviru svoje izdavačke djelatnosti, kroz rad različitih studijskih programa, objavljuje stručne i naučne publikacije iz brojnih nastavnih i naučnih oblasti.

www.ucg.ac.me

VRIJEDNA KNJIGA (Crna Gora)

Štand 2

Preduzeće „Vrijedna knjiga“ bavi se prodajom knjiga

ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA PODGORICA (Crna Gora)

Štand 29

Izdavačka kuća ZUNS bavi se proizvodnjom udžbenika za predškolsko i osnovno obrazovanje, gimnazije i srednje stručne škole, za obrazovanje đece s posebnim potrebama, kao i proizvodnjom nastavnih sredstava.

www.zuns.me

ZNANJE (Hrvatska)

Štand22, 23 i 25

Znanje d.o.o. jedna je od najstarijih izdavačkih kuća u Hrvatskoj. Ponuda ovoga izdavača u posljednje vrijeme znatno je proširena knjigama iz područja beletristike, đečije književnosti, sporta, kulinarstva…

www.znanje.hr