Raspored promocija i tribina
03. 10.THE CAPITAL PLAZA - GALERIJA DIPLOMATSKE KULE
Ulica šeika Zaida
12:00–13:00 Promocija knjige Tuđe strasti Mladena Lompara
Učestvuju: Nela Savković-Vukčević, Aleksandra Vuković i Vladimir Vojinović
13:00–14:00 Promocija Izabranih djela Novaka Kilibarde
Učestvuju: Novak Kilibarda, Nenad Vujadinović, Ljiljana Pajović-Dujović i Vladimir Vojinović
14:00–15:00 Predstavljanje izdavačke kuće BESA EDITRICE
Učestvuju: Livio Muči, Vesna Kilibarda i Milorad Popović
15:00–16:00 Predstavljanje stvaralaštva Miroslava Mićanovića
Učestvuju: Miroslav Mićanović, Branko Čegec i Kruno Lokotar
16:00–17:00 Promocija knjige Transparentne životinje Stefana Boškovića
Učestvuju: Stefan Bošković i Vladimir Arsenić
17:00–18:00 Razgovor o prevođenju djela savremene crnogorske književnosti
Učestvuju: Susan Curtis, Will Firt, Andrej Nikolaidis, Ognjen Spahić i Vladimir Vojinović
18:00–19:00 Ceremonija svečanoga otvaranja
19:00–20:00 Predstavljanje stvaralaštva Damira Karakaša
Učestvuju: Damir Karakaš, Kruno Lokotar i Andrej Nikolaidis
20:00–21:00 Predstavljanje edicije NOVA LUČA
Učestvuju: Milorad Popović, Aleksandar Radoman, Radule Novović i Bogić Rakočević
04. 10.THE CAPITAL PLAZA - GALERIJA DIPLOMATSKE KULE
Ulica šeika Zaida
12:00 –13:00 Predstavljanje stvaralaštva Imdata Avšara i Mehmeta Fidanđija
Učestvuju: Imdat Avšar i Mehmet Findanđi
13:00–14:00 Otvaranje izložbe Pula - grad interval: čuvari
Učestvuju: Igor Zirojević, Magdalena Vodopija i Paola Orlić
14:00–15:00 Promocija knjige Krug začaranog vremena Miraša Martinovića
Učestvuju: Miraš Martinović, Sonja Tomović-Šundić i Jadranka Đerković
15:00–16:00 Predstavljanje naučnoga rada Nenada Vekarića
Učestvuju: Nenad Vekarić, Ivana Lazarević i Aco Zrnić
16:00–17:00 Ljevica na klupi: istarska raskršća
Učestvuju: Andrea Matošević, Aljoša Pužar i Magdalena Vodopija
17:00–18:00 Predstavljanje stvaralaštva Lasla Vegela
Učestvuju: Laslo Vegel i Aleksandra Vuković
18:00–19:00 Predstavljanje stvaralaštva Mira Gavrana
Učestvuju: Miro Gavran, Aleksandra Vuković i Vladimir Vojinović
19:00–20:00 Promocija romana Šahrijarov prsten Dževada Karahasana
Učestvuju: Dževad Karahasan, Nela Savković-Vukčević, Milena Ivanović-Dubljević, Jovan Nikolaidis i Vladimir Vojinović
20:00–21:00 Promocija knjige Pjesmarica Nikole Burovića
Učestvuju: Nela Savković-Vukčević, Adnan Čirgić i Sanja Orlandić
05. 10.THE CAPITAL PLAZA - GALERIJA DIPLOMATSKE KULE
Ulica šeika Zaida
12:00–13:00 Promocija knjige Zašto (baš) čitanje Vesne Pavićević
Učestvuju: Vesna Pavićević, Anđa Backović, Kristina Mihailović i Nađa Durković
13:00–14:00 Promocija knjige Slike Crne Gore u anglo-američkoj književnosti i filmu
Učestvuju: Marija Krivokapić, Neil Diamond i Aleksandra Nikčević-Batrićević
14:00–15:00 Predstavljanje časopisa Nova Istra
Učestvuju: Boris Domagoj Biletić i Darko Dukovski
15:00–16:00 Predstavljanje stvaralaštva Tomislava Markovića
Učestvuju: Tomislav Marković i Andrej Nikolaidis
16:00–17:00 Promocija časopisa Medijska kultura
Učestvuju: Janko Nikolovski, Željko Rutović, Lidija Vujačić i Budimir Damjanović
17:00–18:00 Predstavljanje stvaralaštva Daše Drndić
Učestvuju: Daša Drndić, Slađana Bukovac i Kruno Lokotar
18:00–19:00 Predstavljanje edicija izdavačke kuće ISTROSBOOKS
Učestvuju: Susan Curtis, Will Firt, Gabriela Babnik i Dušan Šarotar
19:00–20:00 Predstavljanje stvaralaštva Vladislava Bajca
Učestvuju: Vladislav Bajac, Aleksandra Vuković i Vladimir Vojinović
20:00–21:00 Promocija dvije studije Milorada Nikčevića
Učestvuju: Milorad Nikčević, Adnan Čirgić, Boban Batrićević, Marijana Terić, Nikola Popović, Sofija Kalezić i Ana Bojović
06. 10.THE CAPITAL PLAZA - GALERIJA DIPLOMATSKE KULE
Ulica šeika Zaida
12:00–13:00 Promocija knjige Džep sa tajnama Momčila Zekovića
Učestvuju: Momčilo Zeković, Željko Milović i Dragana Tripković
13:00–14:00 Promocija knjige Uživaj dok si dijete Sanje Perić
Učestvuju: Sanja Perić, Zoja Đurović, Božidar Raićević i Danijela Knežević
14:00–15:00 Predstavljanje stvaralaštva Zorana Ferića
Učestvuju: Zoran Ferić, Kruno Lokotar i Drago Glamuzina
15:00–16:00 Predstavljanje stvaralaštva Ota Horvata
Učestvuju: Oto Horvat i Bora Babić
16:00–17:00 Predstavljanje stvaralaštva Slađane Bukovac
Učestvuju: Slađana Bukovac, Kruno Lokotar i Daša Drndić
17:00–18:00 Promocija knjige Istra ‘spod ponjave Darka Dukovskog
Učestvuju: Darko Dukovski i Boris Domagoj Biletić
18:00–19:00 Predstavljanje stvaralaštva Avgustina Kupše i Miroslava Ćurčića
Učestvuju: Avgustin Kupša, Miroslav Ćurčić, Vladimir Arsenić i Dunja Ilić
19:00–20:00 Promocija antologije albanske savremene proze i poezije Kaplje
Učestvuju: Arian Leka i Dragana Tripković
20:00–21:00 Promocija knjige Unutrašnja strana vremena Marijane Terić
Učestvuju: Jelena Knežević, Vasko Raičević, Aleksandar Radoman i Marijana Terić
07. 10.THE CAPITAL PLAZA - GALERIJA DIPLOMATSKE KULE
Ulica šeika Zaida
12:00–13:00 Promocija knjige Prostor zaposijeda tišina Braca Subotića
Učestvuju: Braco Subotić, Tijana Rakočević i Đorđe Šćepović
13:00–14:00 Razgovor o segmentima crnogorskoga književnog i muzičkog nasljeđa
Učestvuju: Novak Kilibarda, Senad Gačević, Srđan Bulatović, Mićo Miranović i Vladimir Vojinović
14:00–15:00 Predstavljanje stvaralaštva Marinka Koščeca
Učestvuju: Marinko Koščec, Kruno Lokotar, Andrej Nikolaidis i Drago Glamuzina
15:00–16:00 Debata: HR I EU, ILI KAKVA KORIST OD EU
Učestvuju: Kruno Lokotar, Drago Glamuzina, Marinko Koščec i Zoran Ferić
16:00–17:00 Predstavljanje stvaralaštva Draga Galmuzine
Učestvuju: Drago Glamuzina, Kruno Lokotar i Zoran Ferić
17:00–18:00 Promocija knjige Ključanje i druge priče
Učestvuju: Aleksandra Nikčević-Batrićević i Dragana Kršenković-Brković
18:00–19:00 Predstavljanje stvaralaštva Borisa Domagoja Biletića
Učestvuju: Boris Domagoj Biletić, Darko Dukovski i Jovan Nikolaidis
19:00–20:00 Promocija knjige Čitanja i sjećanja Željka Rutovića
Učestvuju: Željko Rutović, Vanja Kovačević i Zoran Bošković
20:00–21:00 Promocija romana Mađarska rečenica Andreja Nikolaidisa
Učestvuju: Andrej Nikolaidis i Tomislav Marković
07. 10.SAJAMSKI EHO - KIC „BUDO TOMOVIĆ“
Ulica Vaka Đurovića 12 - VELIKA SALA
20:00 Premijerna izvedba predstave Mlijeko u prahu Dragane Tripković
Režija: Stevan Bodroža
Prudukcija: ATAK i KIC „Budo Tomović”
20. 10.SAJAMSKI EHO - CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE
Bulevar Stanka Dragojevića 18 - VELIKA SCENA
20:00 Promocija muzičkog segmenta publikacije Džep sa tajnama Momčila Zekovića
Učestvuju: Mediteranski orkestar s dirigentom Radovanom Papovićem, Karolina Gočeva, Zvonimir Đukić Đule, Zoran Predin, Neno Belan, Nikola Radunović, Mihajlo Ražnatović, Saša Gajić i Momčilo Zeković