Podaci organizatora

     Glavni grad Podgorica posredstvom Sekretarijata za kulturu i sport i javnih ustanova u ovoj oblasti ima presudnu ulogu u upravljanju kulturnim razvojem, koji se temelji na potrebi usklađivanja interesa svih učesnika kulturnoga života na području grada. U članu 11 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnoga grada („Sl. list CG“, broj 19/13, 32/14), Sekretarijat za kulturu i sport kao organ uprave, pored ostalog, priprema programe razvoja kulture, učestvuje u izradi propisa i drugih akata, radi stvaranja uslova za rad ustanova kulture čiji je osnivač Glavni grad. Sekretarijat za kulturu i sport koordinira saradnju institucija i privrednih subjekata u realizaciji kulturnih programa, realizuje manifestacije u oblasti kulture, te obavlja poslove koji se odnose na međunarodnu saradnju i ostvarivanje programa od značaja za grad.

www.podgorica.me/sekretarijat-za-kulturu-i-sport