Osobe za kontakt sa medijima

Adresa: ul. Marka Miljanova br. 4

Telefon: +382 20 225-144, 225-168

Faks: +382 20 225-166

E-mail: info@podgoricabookfair.me