Kontakt

Adresa: ul. Marka Miljanova br. 4

Telefon: +382 20 225-144, 225-168

Faks: +382 20 225-166

E-mail: info@podgoricabookfair.me

E-mail: nela.savkovic.vukcevic@podgoricabookfair.me

E-mail: artdirector@podgoricabookfair.me

E-mail: sanja.vojinovic@podgoricabookfair.me